Print deze pagina

Beleidsbijeenkomsten voor directie en management

Iedere beleidscyclus begint bij het uitzetten van een heldere koers en richting. Daarna komt de vraag wat er nodig is om op de langere en kortere termijn deze doelstellingen te realiseren. En passen deze ontwikkelingen ook bij de mogelijkheden en de context van de organisatie? En hoe kun je daar als directie en management bij aansluiten zodat er ook werkelijk resultaten behaald worden. Realistisch kijken naar wat haalbaar is en wat nodig is, is hierbij van wezenlijk belang.
Leidinggevenden hebben een belangrijke taak om na deze beleidsbijeenkomsten, voor en met hun team hetzelfde proces te bewandelen.
Wij zijn erin gespecialiseerd om deze bijeenkomsten te begeleiden; het doel is om een samenhangend resultaat te bereiken met directie en management. Daarna kan er een verdieping plaatsvinden, om dat wat nodig is verder te brengen naar andere niveaus in de organisatie.

Contact 06-25012859