Print deze pagina

Management Development

SiegerinkMelief wordt veel gevraagd voor leiderschapsontwikkeling. Dit gaat meestal om langere maatwerktrajecten waar leidinggevenden in een organisatie aan deelnemen.
Als koers en richting van de organisatie duidelijk zijn kan iedereen vanuit zijn eigen kwaliteiten een bijdrage leveren. Hiermee wordt een beroep gedaan op leiderschap, uiteindelijk zijn leidinggevenden degenen die teams en kwaliteiten bij elkaar brengen. Afhankelijk van de kracht en kwaliteit van leiderschap kan het collectief van binnenuit sterker worden.
Wij helpen leidinggevenden zich te richten op het versterken van hun team, in relatie tot actuele vraagstukken in de organisatie. Dit vraagt van leidinggevenden om koers te bepalen, hun eigen kwaliteiten te kennen en te weten hoe ze anderen moeten versterken. Hoe wil je zelf leiden en waar laat je je door leiden zijn belangrijke thema’s in dit proces. Hoe zorg je dat jezelf en je mensen een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan het geheel. Al deze thema’s zijn verwerkt in het traject en afhankelijk van de vraag komen zij aan bod. Het traject wordt altijd ingericht aan de hand van de situatie van dat moment. Management- en organisatieontwikkeling gaan op deze manier hand in hand.

Contact 06-25012859