Print deze pagina

Multidisciplinaire samenwerking tussen en binnen organisaties

Veel organisaties zijn in deze tijd afhankelijk van elkaar. Denk aan gemeenten en bouwbedrijven die samen nieuwe terreinen ontwikkelen. Zorgaanbieders die in nauwe samenwerking met zorgverleners hun aanbod af moeten stemmen, of de Nederlandse Spoorwegen die afhankelijk is van ProRail.
Het samenwerken op dit niveau vraagt specifieke kwaliteiten. Vaak begrijpen verschillende partijen of deelnemers elkaar niet en hebben moeite om elkaar te vinden. In plaats van een situatie waarin mensen elkaar versterken komt het maar al te vaak voor dat er heel veel strijd geleverd wordt. Of een situatie van ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen. Dit vraagt expliciete aansturing formeel en informeel vanuit de top van de betrokken organisaties.
SiegerinkMelief wordt vanuit haar expertise gevraagd om juist de synergie tussen partijen, organisaties of onderdelen van een organisatie te stimuleren en zo een werkklimaat te bevorderen waar productieve samenwerking kan ontstaan.
We starten met de top, een heldere aansturing vanuit het beleid, direct gevolgd door aansturing op onderliggende informele processen is essentieel. Beide aspecten vragen van alle betrokkenen om op een actieve manier aan deze samenhang te werken.

Contact 06-25012859