Print deze pagina

Teamontwikkeling directie en management

Samenhang en sturing begint in een organisatie aan de top. Onze ervaring leert dat directieleden die zichzelf en elkaar kunnen aansturen veel samenhang creëren. Dit vraagt van een team om elkaars verschillen en kwaliteiten te begrijpen om tot een productieve samenwerking te komen. Productieve relaties versterken het beste van zichzelf en de ander en brengen het beste bij elkaar. Teamontwikkeling gebeurt altijd in relatie tot wat de context vraagt. Een helder beeld over wat de context dan is, is essentieel. Met de context bedoelen we buiten de organisatie de markt, klanten, maatschappelijke trends enzovoorts. Er is echter ook een context die zich binnen afspeelt, dan gaat het om interne verhoudingen, krachtenvelden, sfeer en energie.
Wij zijn erin gespecialiseerd om dit proces van samenhang en sturing in relatie tot de context voor directie en management in gang te zetten; het doel is om alles wat geleerd wordt verder te brengen naar andere niveaus in de organisatie. Hier is het versterkende principe een belangrijke pijler.

Contact 06-25012859