Print deze pagina

Resultaat Verantwoordelijke Teams; eigenaarschap en ontwikkeling

Voor het samenwerkingsverband 'Breed Welzijn Den Bosch' (Juvans, Divers en MEE) hebben wij een maatwerktraining ontwikkeld voor Resultaat Verantwoordelijke Teams.

‘Kanteling, eigenaarschap, integraliteit en zelforganiserend vermogen’

Resultaatverantwoordelijke teams komen voort uit dat organisaties meer en meer gekanteld worden. Deze tendens, die in het bedrijfsleven al langer gaande is in de vorm van ketensamenwerking en focus op integraliteit, zal zich voortzetten. Teams worden zelf, binnen bepaalde kaders, verantwoordelijk om in afstemming met opdrachtgevers, doelgroepen en collega’s van andere disciplines te werken aan een optimaal resultaat. Taken en rollen die eerder door een leidinggevende werden vervuld liggen nu bij het team zelf. Dit vraagt van de professionals in het team een doorontwikkeling in houding, vaardigheden en het vermogen om, in samenwerking, aan te kunnen sturen. Wij hebben een meerdaags trainingsprogramma ontwikkeld om de professionals te versterken in hun eigen kompas en stuurkracht. Voor wie hier meer over wil weten is een brochure over het programma beschikbaar.

<< Terug
Contact 06-25012859