De interventie 'Samenwerken met winst voor alle partijen'

Wanneer ingrijpende wijzigingen leiden tot een kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Soms loopt de samenwerking tussen de teams van de opdrachtgever en  opdrachtnemer stroef of zelfs vast. Geschillen gaan vaak over hoe om te gaan met tegenvallers. Het komt regelmatig voor dat de oorzaken buiten de invloedssfeer van partijen liggen:

  • aannames bij de uitvraag blijken in de loop van het project anders uit te pakken met serieuze gevolgen voor de financiën en/of de planning;
  • onvoorziene druk uit de omgeving door stellingname van omwonenden of politieke keuzes of;
  • personele wisselingen zetten eerdere afspraken op losse schroeven.

Om de route terug naar de oorspronkelijk ‘win-win insteek’ te vinden kies je voor: de interventie ‘Samenwerken met winst voor alle partijen’

Het succes van de samenwerking; naar de eenvoud achter de complexiteit

We onderscheiden drie niveaus waar opnieuw keuzes gemaakt kunnen worden Achter zaken als de technische complexiteit, de contractvorm, de belangen van stakeholders en verschillen in senioriteit in teams gaat het uiteindelijk meestal over:

  1. Resultaten: een gedeeld beeld over wat de resultaten moeten zijn voor de verschillende stakeholders.
  2. Samenwerking: helderheid wie is voor welk (deel)resultaat verantwoordelijk?
  3. Zijn er constructieve onderstromen: ofwel is er voldoende onderling vertrouwen, een lage drempel en de wil om zaken uit te spreken die het lastig maken om het gewenste resultaat te bereiken.

In onze aanpak leren de deelnemers op alle drie deze punten met elkaar aan het stuur te zitten. Je hebt invloed op de nieuwe kaders, door hoe je daarmee omgaat.
Onze aanpak is hierbij bewezen effectief.

In één of twee sessies wordt bereikt dat:

  • de doelen aan de nieuwe realiteit zijn bijgesteld;
  • er weer gezamenlijke ambities zijn voor een aansprekend resultaat;
  • ogenschijnlijk belangenverschillen expliciet zijn gemaakt op een manier dat partijen over en weer elkaars belangen kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld in de vorm van hulp bij het rapporteren aan stakeholders of hulp bij het oplossen van potentiële vertragingen);
  • het werkenthousiasme en de positieve energie in de teams is hersteld.

Klanten over de interventie 'samenwerken met winst voor alle partijen'

Stef Jaske

Stef Jaske MSc, Directeur at Heijmans Vastgoed in Rosmalen

´Deze manier van werken stellen we intern als voorbeeld hoe we voortaan met partijen willen samenwerken was het mooiste compliment dat onze samenwerkingspartner ons kon geven.´

Na een interne switch werd ik verantwoordelijk voor een project waarvan de mensen al langere tijd met elkaar samen werkten. De ogenschijnlijk tegengestelde belangen hadden geleid tot ergernis en verbittering in onderlinge relaties.  Dit had veelal geleid miscommunicatie en vooroordelen. Aangezien dit al jaren de manier van werken was, had ik mijn twijfels of we de vastgeroeste beelden over en weer konden verwijderen en effectief konden samenwerken.

Door een aantal sessies is dat gelukt en hebben we zelfs bereikt dat men elkaar proactief opzoekt om in gezamenlijkheid, met respect en begrip voor elkaars belangen, te komen tot de beste oplossing. De relaties zijn hersteld en er wordt weer effectief en met plezier samen gewerkt.

´Deze manier van werken stellen we intern als voorbeeld hoe we voortaan met partijen willen samenwerken´ was het mooiste compliment wat onze samenwerkingspartner ons kon geven.

Nu hebben we gerepareerd maar eigenlijk zouden deze sessies onderdeel uit moeten maken van de kick off van ieder project. Voorkomen is immers beter dan genezen.