management development

Management Development als vliegwiel voor vernieuwing

Talent aantrekken, behouden en doorontwikkelen

De organisatie groeit wanneer haar toptalenten groeien. Jouw organisatie blijft op de kaart door te kiezen voor doorgroei en vernieuwing. Een goed Management Development Programma koppelt de doorontwikkeling van de management-talenten en high potentials aan het bereiken van resultaten met vernieuwing. Managers met die focus mobiliseren de aanwezige kwaliteiten en talenten van hun teams. Leidinggevenden uit de projectorganisatie en de centrale afdelingen zitten samen in het programma. Drempels tussen delen van de organisatie worden zo verlaagd waardoor men gezamenlijk aansprekende resultaten boekt.

 Boost en buzz voor de hele organisatie

Wij betrekken uw organisatie zoveel mogelijk in de onderdelen van het programma:

  • De interne experts van bijv. strategie, procurement en control krijgen een podium als docenten.
  • Voorlopers in de organisatie vertellen hoe zij met vernieuwing omgaan en wat dat oplevert.
  • De interne intervisiecoaches die wij opleiden worden het hele traject door ons begeleid.
  • De leidinggevenden van de deelnemers kijken op afstand mee.
  • De groep levert oplossingen voor concrete strategische vraagstukken van de organisatie.


Technische mensen zijn of worden super leidinggevenden

Technische mensen hebben onderling een hoge gunfactor. Ze staan open voor de bijdrage van anderen en ‘Wie het ’t beste weet mag het zeggen’. De vraag voor hen is hoe ze los komen van teveel inhoud en kaders kunnen geven die hun teamleden uitdagen en versterken. Met de vaardigheden die zij krijgen ontstaat een nieuwe, gedeelde notie van hoe versterkend leidinggeven kan zijn.

Op maat

Het Management Development programma maken wij op maat voor jouw organisatie zodat het nauwkeurig aansluit bij wat eigen is aan organisatie en het beschikbare budget.

Klanten over Management Development als vliegwiel voor vernieuwing

Heleen

Ir. Heleen Herbert, Chief Commercial Officer & Chief Human Resource Officer Heijmans

‘Blikopener’ die aanzet tot een leven lang leren.’

 Rob heeft binnen Heijmans een groot track-record opgebouwd als katalysator van persoonlijke ontwikkeling, zowel in zijn rol als ontwerper en begeleider van collectieve programma’s als in individuele coaching. Het is Rob’s grote kracht om het blikveld van onze professionals te verbreden. Wat bepaalt je effectiviteit, hoe vergroot je je impact, wat gebeurt er onder en boven water? Dat is goud waard in een omgeving waarin vaak kort op de bal wordt gespeeld. De dynamiek van onze projecten en de focus op vakinhoud verleidt mensen tot een grote actiegerichtheid. Rob helpt om daar extra perspectief aan toe te voegen. Hij wakkert nieuwsgierigheid aan waardoor mensen zelf nieuwe perspectieven leren ontdekken. Daarmee is hij de ‘blikopener’ die aanzet tot een leven lang leren.

 

Florine

Florine Overwijn, Teamleider leren en ontwikkelen bij Kuijpers, Multidisciplinair installatiebedrijf in Helmond

´Voor organisaties die het beste uit hun leidinggevenden willen halen´

De kracht van de aanpak van Rob en Agnes is dat persoonlijk leiderschap en eigenaarschap is leidend zijn in de opbouw van  al hun programma’s. Ik had vooraf twijfels of deze aanpak aantoonbaar zou bijdragen aan de groei van de organisatie. Meer dan eens heb ik ervaren dat juist de focus op het individu cruciaal is voor organisatie ontwikkeling. Door het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en door de diversiteit in een groep , zorgt het leervermogen van een groep voor organisatie ontwikkeling. Deze aanpak werkt vooral bij organisaties die in een (snel) veranderende context het beste uit hun leidinggevenden willen halen en het lef hebben om leidinggevenden hierbij zelf aan het stuur te laten!