Testimonials SiegerinkMelief

testimonials

Hier vind je de testimonials over hoe onze klanten ons werk ervaren. Hoe het hun stappen verder helpt in hun resultaten en hun doorontwikkeling.

'Rob was een fantastische facilitator om weer ‘schwung’ te creëren in ons project team!'
Casper
Casper Wachter MSc
Projectmanager Bagage handling systems Vanderlande
'Rob weet mensen te raken en te bewegen om met hun specifieke kwaliteiten onderdeel van het groepsproces te worden.'
Bas
Bas Oversier
Executive Manager Enginering Vanderlande
'Adequate instrumenten voor de omgang met je kernkwaliteiten'
Coen foto
Coen van der Heiden MSc
Projectmanager huisvesting | Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
'Deze manier van werken stellen we intern als voorbeeld hoe we voortaan met partijen willen samenwerken” was het mooiste compliment wat onze samenwerkingspartner ons kon geven.'
Stef Jaske
Stef Jaske MSc
Directeur Heijmans Vastgoed
'Voor organisaties die het beste uit hun leidinggevenden willen halen'
Florine
Florine Overwijn MSc
Teamleider Leren & Ontwikkelen Kuijpers
'Mensen die zoeken naar groei in leiderschap, raad ik Rob en Agnes aan!'
1539427477042
Sebastiaan van Alphen
Commercial Strategy Director Royal HaskoningDHV, Internationaal ingenieursbureau met hoofdkantoor in Amersfoort
'Door de coaching ben ik in staat succesvol te zijn ondanks de omstandigheden.'
Dirk Bakker
Dirk Bakker
Partner Count&Cooper | Practice Lead Digital Project Managemen Business management consultant in Rotterdam
'Blikopener’ die aanzet tot een leven lang leren.'
Heleen
Ir. Heleen Herbert
CCO & CHRO bij Heijmans
'Meteen was er vertrouwen.'
Milou
Milou van Mierlo MSc
Consultant Sustainable Mobility Royal HaskoningDHV

Testimonials Programma´s en teamontwikkeling

Heleen
Ir. Heleen Herbert, Chief Commercial Officer & Chief Human Resource Officer Heijmans

‘Blikopener’ die aanzet tot een leven lang leren.’

Rob heeft binnen Heijmans een groot track-record opgebouwd als katalysator van persoonlijke ontwikkeling, zowel in zijn rol als ontwerper en begeleider van collectieve programma’s als in individuele coaching. Het is Rob’s grote kracht om het blikveld van onze professionals te verbreden. Wat bepaalt je effectiviteit, hoe vergroot je je impact, wat gebeurt er onder en boven water? Dat is goud waard in een omgeving waarin vaak kort op de bal wordt gespeeld. De dynamiek van onze projecten en de focus op vakinhoud verleidt mensen tot een grote actiegerichtheid. Rob helpt om daar extra perspectief aan toe te voegen. Hij wakkert nieuwsgierigheid aan waardoor mensen zelf nieuwe perspectieven leren ontdekken. Daarmee is hij de ‘blikopener’ die aanzet tot een leven lang leren.

Bas
Bas Oversier, Director Enginering Vanderlande Industries in Veghel

‘Rob weet mensen te raken en te bewegen om met inbreng van ieders specifieke kwaliteiten onderdeel van het groepsproces te worden.’

Door zijn heldere communicatie en positieve benadering, gericht op de sterke kanten van ieder individu heeft Rob de basis gelegd voor een hecht en gemotiveerd team. Een juiste taakverdeling en goede onderlinge samenwerking hebben vervolgens tot aantoonbaar betere projectresultaten geleid.

Stef Jaske
Stef Jaske MSc, Directeur at Heijmans Vastgoed

‘Deze manier van werken stellen we intern als voorbeeld hoe we voortaan met partijen willen samenwerken was het mooiste compliment dat onze samenwerkingspartner ons kon geven.’

´Na een interne switch kreeg ik een reeds langlopende samenwerking onder mijn verantwoordelijkheid. De ogenschijnlijk tegengestelde belangen hadden er door de jaren heen toe geleid dat er een enorme verbittering in de onderlinge relatie was opgetreden waarbij misinterpretatie vanuit vooroordelen de norm was geworden. Aangezien dit al jaren de manier van werken was, had ik mijn twijfels of we de vastgeroeste beelden over en weer konden verwijderen. En vervangen door een open niet vooringenomen beeld van elkaar.

Door een aantal sessies is dat gelukt en hebben we zelfs bereikt dat men elkaar proactief opzoekt om in gezamenlijkheid, met respect en begrip voor elkaars belangen, te komen tot de beste oplossing.

Iedereen heeft weer plezier in het werk en de relatie met elkaar.

“Deze manier van werken stellen we intern als voorbeeld hoe we voortaan met partijen willen samenwerken” was het mooiste compliment wat onze samenwerkingspartner ons kon geven.

Nu hebben we gerepareerd maar eigenlijk zouden deze sessies onderdeel uit moeten maken van de kick off van je project. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Florine
Florine Overwijn MSc, Teamleider Leren & Ontwikkelen Kuijpers, , Multidisciplinair installatiebedrijf in Helmond

‘Voor organisaties die het beste uit hun leidinggevenden willen halen’

De kracht van de aanpak van Rob en Agnes is dat zij altijd starten vanuit het individu. Persoonlijk leiderschap en eigenaarschap is leidend in de opbouw van  al hun programma’s. Ik had vooraf twijfels of deze aanpak aantoonbaar zou bijdragen aan de groei van de organisatie. Meer dan eens heb ik ervaren dat juist de focus op het individu cruciaal is voor organisatie ontwikkeling. Door het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en door de diversiteit in een groep , zorgt het collectieve leervermogen van een groep voor organisatie ontwikkeling. Deze aanpak werkt vooral bij organisaties die in een (snel) veranderende context het beste uit hun leidinggevenden wil halen en het lef heeft om leidinggevenden hierbij zelf aan het stuur te laten!

Casper
Casper Wachter MSc, Projectmanager Bagagehandling Systems Vanderlande Industries in Veghel

‘Rob was een fantastische facilitator om weer ‘schwung’ te creëren in ons project team!’

Ik zat met een projectteam in mineur vanwege slecht klantcontact en gebrek aan interne samenwerking. Rob heeft ons met zijn training weer op het rechte pad geholpen door de juiste vragen te stellen en de kracht van ieder individu binnen het team te benadrukken. Rob heeft hiermee een proces gefaciliteerd, waarmee wij als projectteam ons onderling vertrouwen en samenwerking sterk verbeterd hebben. Dit heeft ook een positief effect gehad op de klantrelatie. Een aanrader voor ieder project en/of management team, waar de moraal en onderling vertrouwen een opkikker kan gebruiken!

Milou
Milou van Mierlo MSc, Consultant Sustainable Mobility at Royal HaskoningDHV

‘Meteen was er vertrouwen’

Voor ik startte aan het ontwikkeltraject bij Agnes en Rob was er iets in mij dat aangaf dat er ‘meer’ is in het leven en ‘meer’ in mij voor de wereld. Ik was, en ben, zoekende naar waar zachtheid en kracht bij elkaar komen, na hoe ik met mijn beste zelf kan creëren en zijn. En toen waren daar Agnes en Rob. Meteen was er vertrouwen en wist ik dat zij mij konden begeleiden in deze ontdekkingstocht. Niet door me in het diepe te gooien, maar door me te helpen stap voor stap te verdiepen. Door woorden te geven aan dat wat voor mij nog onbegrijpbaar was. Agnes en Rob staan zo naast je als gids en rots in de branding. Zo durf ik te ontdekken, omdat je weet dat zij je met liefde helpen.

Testimonials Coaching

Coen foto
Coen van der Heiden Architect MSc, Projectmanager huisvesting | Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg

‘Adequate instrumenten voor de omgang met je kernkwaliteiten’

Voordat ik deelnam aan de één-op-één coaching dacht ik mijzelf voldoende te kennen. Dat ik een hoog-sensitieve aanleg heb, is mij ooit in mijn universiteitsjaren al verteld. Ik verwachte eigenlijk geen nieuwe inzichten. Rob Melief leerde mij gedurende een klein aantal sessies begrijpen dat mijn kwaliteit van het doorzien van mensen en situaties ongezien en ook onbegrepen kan blijven in mijn werkomgeving. Vaak wist ik bij een eerst ontmoeting binnen een seconde wat een nieuwe klant of collega wat dreef of hoe hij of zij in elkaar zat, maar had ik geen idee om met deze indrukken iets te doen. Dit bleef uiteindelijk een blokkade in mijn dagelijks werk, zeker nadat ik in een grote organisatie ging werken waarin veel belangen en onderstromen zich tegelijk aandienden. Rob leerde mij een instrumentarium te ontwikkelen om met mijn kernkwaliteit om te gaan en dit om te zetten in heldere en doelgerichte communicatie vanuit een groter inzicht in de menselijke interacties in grote en complexe organisaties.

1539427477042
Sebastiaan van Alphen, Commercial Strategy Director at Royal HaskoningDHV, Internationaal ingenieursbureau met hoofdkantoor in Amersfoort

‘Mensen die zoeken naar groei in leiderschap, raad ik Rob en Agnes aan!’

In 2021 wist ik dat ik een volgende stap in mijn ontwikkeling wilde maken. Rob stelde een duo coaching voor samen met Agnes. Voor mij was dit een totaal nieuwe ervaring en ik wist niet wat ik ervan kon verwachten. De energie tussen Agnes, Rob en mij was bijzonder. Ik heb ervaren en zie inmiddels in dat mijn “glazen plafond” niet de grens is van mijn kunnen maar het begin is van de acceptatie van mijn talent. Door dat inzicht is er rust gekomen in mijn denkwereld. Agnes is helder en duidelijk in haar communicatie. Ze weet haarfijn verbanden te leggen in complexe materie. Ze denkt snel en met haar karakter en wijsheid leidt ze jou door jouw groeifase. Rob is ontzettend bekwaam in zijn vak en met zijn warme persoonlijkheid creëert hij direct een band van vertrouwen. Wat een bijzondere ervaring was de samenwerking tussen ons. En door het krijgen van inzicht uit de gesprekken met Agnes en Rob heb ik de tools gekregen om in mijn kracht te staan en mezelf te zijn.

Het coaching traject met Rob en Agnes heb ik als zeer prettig en leerzaam ervaren. Mensen die zoeken naar groei in leiderschap of willen investeren in persoonlijke ontwikkeling en willen onderzoeken wat zijn of haar talent is, raad ik Rob en Agnes aan!

Dirk Bakker
Dirk Bakker, Partner Count&Cooper,| Practice Lead Digital Project Management, Business management consultant in Rotterdam

‘Door de coaching ben ik in staat succesvol te zijn ondanks de omstandigheden.’

Voordat ik aan mijn coaching bij Rob & Agnes begon was ik op mijn werk vaak onrustig en gefrustreerd omdat ik niet het resultaat kreeg dat ik wilde, dit lag natuurlijk niet aan mij 😉. Ik ben autodidact en heb mij altijd met resultaten moeten bewijzen, althans dat dacht ik. In de coaching hebben we de sleutel gevonden om liefdevol te kijken naar mijn competenties en die van anderen. Ik ben nu in staat om dit in te zetten en ervaar steeds minder het glazen plafond. Ik beveel deze coaching aan als je tegen een plafond aanloopt en dit tot frustratie leidt en je niet weet welke competentie je van jezelf in moet zetten om het op te lossen.