Je stinkende best doen en toch……Wijsheid boven intelligentie!

Wijsheid boven intelligentie? De spanning is te snijden. Jan en Hugo, managers van twee verschillende afdelingen, zitten met hun teamleiders en de directievoorzitter te wachten op de uitslag van de klantenevaluatie. Door vertraging met het nieuwe automatiseringspakket moesten Jan en Hugo hun belangrijkste klanten  teleurstellen met een meer dan dubbele levertijd. Jan zit er wat bleekjes bij. Met zijn team koos hij ervoor om alle zeilen bij te zetten om via overwerk en improvisatie de overschrijding voor de klanten te beperken. Het team deed z´n stinkende best en heeft zich uit de naad gewerkt.

Ander perspectief

Hugo koos voor een totaal andere aanpak.  Zijn team is in gesprek gegaan met klanten over een vervelend maar transparant scenario en ze gaven geen belofte dat het mee kon vallen. De uitslag verschijnt op het grote scherm: de klanten van Jan geven zijn team gemiddeld een vier. Hugo’s team krijgt gemiddeld een zeven. Het wordt even stil. Dan wordt er opgelucht ademgehaald en er klinken zuchten van teleurstelling. De directievoorzitter ziet de verbazing van de gezichten en zegt dat deze uitslag hem ook verrast. Herken je dat? Je bent tot het uiterste gegaan maar vertaalt zich niet in waardering?

Twee niveaus ordenen: wijsheid boven intelligentie

De ene keuze was intelligent. De pijn bij klanten werd zo slim mogelijk verdeeld. De andere keuze was intelligent én wijs. Hugo en zijn team stelden zich twee vragen; ‘hoe helpen we klanten om met dit voldongen feit om te gaan en hoe benutten we de vrijgevallen tijd voor een verbeterslag om het team nog beter te maken voor klanten?’ Wijs is als je inzicht hebt in de verschillende niveaus waarop je iets kunt oplossen. Door nog even tijd te nemen als je een keuze maakt om na te gaan ‘of het naast intelligent ook wijs is?’ Ervaar jij je keuze als bevrijdend? Geeft het een levendig perspectief?

Naar jezelf luisteren, ‘ja en nee’

Jouw organisatie is geholpen met mensen die naar zichzelf luisteren. Ook over wat niet kan of wenselijk is. ‘Nee’ is geen populair woord bij technische mensen, maar zonder ‘nee’ heeft ‘ja’ geen betekenis

Een andere vorm van leiderschap: ´nee´ is een ´ja´ tegen iets anders

Achter de grote drive van technisch mensen om te verbeteren en oplossingen te zoeken zit een grote betrokkenheid op mensen en de wereld. Alléén door diep naar zichzelf te luisteren krijgt hun leidinggeven de vorm die ertoe doet. Bijvoorbeeld door ‘nee’ te zeggen tegen druk die tegen eigen inzichten ingaat of als een opdrachtgever maatwerkeisen stelt terwijl er voor een standaardproduct wordt betaald. Of ‘nee’ tegen een onderstroom van medewerkers als ze uitzenden dat jij verantwoordelijk bent voor hun werkgeluk in plaats van zijzelf. Door nee te zeggen zeg je ja tegen iets anders, tegen de basis-ingrediënten van jouw leiderschap. Dan kies je voor wijsheid boven intelligentie. Herken je jouw eigen bevrijdende keuzes?

Kan ik je helpen?

Nieuwsbrief